28 augusti 2014

En familjecentral i varje kommun!


äldre inlägg i repris


Minst en familjcentral i varje kommun går Kristdemokraterna i Skåne till val på. Det innebär att vi för Region Skånes del vill bidra med det som faller under Regionens ansvar, dvs Mödravård, Barnavårdscentraler, på sina ställen även med barnpsykologisk och psykiatrisk kompetens. Kommunen bidrar å sin sida med öppen förskola, socialsekreterare, förskolelärare etc.


Vad är då en familjecentral? Jo det är en träffpunkt där olika kompetenser ställs till familjernas förfogande för att hjälpa, förebygga och utveckla.

Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Skåne var på "turne" i förra veckan. Bland annat besökte vi då Familjehuset i Näsby, strax utanför Kristianstad. Där träffade vi en engagerad verksamhetschef på plats, visades runt, och samtalade sedan om familjecentralens möjligheter, och hur man startar upp.

Ulrika, verksamhetschef, som hela tiden befinner sig på Familjehuset. En kvinna som hamnat på rätt plats i livet. Socionom med lång erfarenhet från olika verksamheter. Talar Arabiska lika flytande som engelska
Och här är Stina, också socionom på olika sätt till stöd för besökarna i deras föräldraskap

Först tittade vi på mödravården och barnavårdscentralen.Sedan hälsade vi på hos den öppna förskolan:

Och så samtalade vi :
Detta fick vi med oss:
Familjecentralen får INTE bara bestå i att man samlar olika kommunala och regionala verksamheter under ett tak. Det är ett vanligt misstag när man startar nytt. Nej, när man tillsätter tjänster ska man ansöka till Familjecentralen - inte till de olika verksamheterna med sina olika huvudmän. Det är också viktigt att man får en samverkan och acceptans för familjehuskonceptet på ledningsnivån. Både socialtjänst och BVC/Mödravård är lagstyrda verksamheter med sekretess, men man måste trots det hitta en samverkan och ledningsform som styrs av själva idén, annars riskerar man att allt faller platt till marken.

Vi lärde oss också att när man fått förtroende från de besökande öppnades alla dörrar. Man kan ha babycafé, mödravårdsundervisning, skapa mamma eller pappagrupper, hjälpa till att fylla i papper, samverka med föreningslivet, bryta isolering och skapa möten mellan människor som kan mynna i vänskap långt efter det att barnen börjat skolan.

Besöket var enormt inspirerande och Kristdemokraterna i Lunds kommun kommer  att satsa stenhårt för att få ett första Familjens hus under den kommande mandatperioden.

22 april 2014


Hej igen!

Min blogg fungerar inte längre i dynamisk vy, som jag använt några år innan Blogger togs över av Google. Jag startar emellertid nu upp min blogg igen efter 10 månaders vila, och hoppas att funktionerna med tiden fixar sig.

15 juni 2013

En resa till EuropaparlamentetEtt år före valet till EU parlamentet den 25 maj,  skrev kristdemokraternas ledamot Alf Svensson på sin blogg fölande:
"Parlamentets viktigaste uppgift är att förvalta och fördjupa den fredsvilja och den försoning, som är grunden och förutsättningen för EU - arbetet."

"Kristdemokratin har varit den bärande och inspirerande kraften efter världskrigens våld och vanvett. Nödvändig respekt för universella värden, just universella, har fått ledande kristdemokratiska statsmän att börja och fortsätta bygget av ”det europeiska huset”: Och vi har alla, var och en av oss, ansvar för att detta för VÅR kontinent nödvändiga arbete fortsätter."

Att fortsätta att behålla fokus på EUs fredsbevarande uppgift nu när den ekonomiska krisen slår hårt i många av medlemsländerna är dubbelt viktigt. Viktigt dels för att solidariteten nu ställs på prov när miljardlån pumpas in i de mest drabbade länderna från de rikare medlemsländer med Tyskland i spetsen, Viktigt för att de länder som drabbats hårdast måste kunna klargöra för sina befolkningar sammanhangen , vad som egentligen händer, så att viljan att ta sig ur krisen inte ersätts med nationella, ofta främlingsfientliga gruppers frammarsch.

Till Europaparlamentet

Det var med spänning och förväntan den kristdemokratiska Region Skåne-gruppen påbörjade sin länge planerade resa till Bryssel där EU-parlamentet sammanträder.Vi besökte först SKLs kontor och fick information om att ca 60% av alla beslut som fattas i Kommun- och Regionfullmäktige hemma i Sverige är direkt berörda av vad som händer i EU.Marcus Holmberg informerar tillsammans med Viktoria Pommer,, praktikant på kontoret.
På kvällen åt vi middag tillsammans med vår EU -parlamentariker Alf Svensson och hans hustru Sonja.


Filippa Arvas Olsson
Dag 2 började med att vi besökte  Region Skånes eget Brysselkontor där  direktör Filippa Arvas  Olsson informerade om verksamheten som pågick för fullt trots att lokalerna höll på att renoveras och byggas om. Genom kontoret finns Region Skåne representerat på konferenser och andra aktiviteter i Parlamentet och knyter hela tiden värdefulla kontakter.


Sedan var det då dags att gå vidare till EU-parlamentet
Inspirerande information om arbetet i EU efter rundvisningen i dessa pampiga byggnadskomplex.
Här sitter jordbruksutskottet i en av salarnaOmvända roller i EU. I Sverige är Kristdemokraterna ett litet parti
- i Europaparlamentet är vi det största!

EU-parlamentarikern Alf Svensson


Nu vet vi allt om EU och är inspirerade inför den kommande valrörelsen!


29 oktober 2012

Barnkonventionen på väg mot att bli lag!

 "Barnkonventionen kan bli svensk lag
Nu ska regeringen utreda fördelar och nackdelar med att inkorporera Barnkonventionen i svensk lag. Det meddelades på fredagen.
- Jag är mycket glad att kunna presentera nyheten. Det är en klockren framgång för oss kristdemokrater, säger Maria Larsson."


Barnminister Maria Larsson


Kristdemokraterna har länge velat göra FNs barnkonvention till svensk lag. I Sverige blir nämligen konventioner som vi undertecknar inte med automatik lag, som domstolarna måste döma efter. I många andra länder är det inte så, utan det man skriver på blir lag direkt. I Sverige lyckas man med konsstycket att det som är "bindande" inte är "lag".
I ett av våra grannländer, Norge blev barnkonventionen lag direkt.

I Integrationsrådet i Lunds kommun  hade vi en föredragshållare från Migrationsverket för några år sedan. En av rådets ledamöter som också var medlem i den lokala FN-föreningen påtalade att FN-konventionen var bindande, men fick till svar att " i Sverige gäller svensk lag", dvs FN-konventionen hade ingen dignitet.

Det är därför extra roligt för alla som arbetar med barn, och speciellt för oss kristdemokrater, att Maria Larsson nu sätter igång processen för att få in Barnkonventionen i svensk lag.

Betyder det något i realiteten att göra konventionen till lag? Ja, absolut.

Barnens rättigheter stärks. Svenska barns rättigheter, men också barn som inte är svenska medborgare.  I flera omdiskuterade asylärenden har barnen setts som "bihang" till asylsökande vuxna, och deras egna rättigheter har inte beaktats tillräckligt.  Det gäller barn som man velat utvisa utan föräldrar, det gäller apatiska flyktingbarn, det gäller barn som är födda i Sverige för flera år sedan, som ryckts upp från sitt sammanhang, sitt språk, sin skola, sina vänner för att asylprocessen varit så långvarig. I alla dessa fall kommer barnens egna rättigheter och behov sättas i centrum med större kraft.

En blomma skulle man också vilja ge till Migrationsdomstolen som i fallet Haddile  direkt nämner barnkonventionen i sitt domslut


  


Lär dig mer om Barnkonventionen!

7 oktober 2012

En månads pensionsersättning extra till pensionärerna!

Alliansen har satsat hårt på att få så många som möjligt i arbete under mandatperioderna. Jobbskatteavdragen innebär att skatten på arbete sänks.   Det ska löna sig mer att arbeta, att ha ett jobb. 

För välfärden i Sverige är detta mycket viktigt. Arbetar man inte betalar man inte skatt. Och skola, sjukvård och all vård och omsorg finansieras med det som kommer in i skatt. Att satsa på att få människor i arbete är ett villkor för att vård och omsorg ska finansieras, alla gynnas, inte minst pensionärerna.

Pensionärerna fick inget avdrag som löntagarna fick,  och detta ledde till stor besvikelse för stora pensionärsgrupper. Kristdemokraterna tyckte besvikelsen var befogad, framför allt ville vi värna om dem som hade lägst pension, de som hade garantipension.

Våra samarbetspartier i Alliansen lät sig övertalas och vi har nu tillsammans genomfört 4 skattesänkningar för pensionärerna. Sammanslaget har skattesänkningarna gett ca 7000kr om året mer för alla med garantipension. Pensionärer med garantipension har enkelt uttryckt fått pension i 13 månader, dvs en månad extra.

50 kr mer, det som blir över efter skatt,  är kanske inte mycket att  hänga i julgranen, men sammataget med den höjning av bostadsbidraget som kommer i januari 2013 blir det åtminstone 200 kr mer i månaden.

Vi kristdemokrater är stolta över att vi trots den ekonomiska kris det varit under flera år av mandatperioderna som Aliansen hittills suttit, lyckats få igenom 600-700 kr i skattelättnader per månad för pensionärerna. Inga bäckar är för små, och fortsättning kommer att följa!
'
Statssekreterare Jakob Forssmed, KD, 


                                                                                                          

                                                        '

1 oktober 2012

Barnkonventionen - migrationsverket och Haddile...några funderingar

Någon vecka innan Haddiles namn fanns på förstasidan i varje tidning var jag på ett seminarium på Röda Korset i Malmö om  barn med posttraumatisk stress orsakade antingen av egna upplevelser av krig och tortyr, eller med föräldrar som haft dessa upplevelser.


Alice März, projektledare RK och riksdagskvinnan Lotta Hedström, här som företrädare för Röda Korset.
 
Samma dag offentliggjordes fallet med den 15 årige pojken som efter flera självmordsförsök låg inlagd på BUP efter att ha sytt ihop sin mun när han fick avslag från Migrationsverket på sin asylansökan. I Italien dit han först kommit hade han varit utsatt för gruppvåldtäkt, och nu hotades han med att utvisas tillbaka dit. I politikerpanelen kunde vi än en gång förvånas över att FN-konventionen inte var svensk lag.   Tidigare har jag på min blogg uppmärksammat när Sverige tänkte sätta två minderåriga barn på ett plan ut ur Sverige utan vårdnadshavare.
 
Haddile är det senaste exemplet på hur barn riskerar fara illa på grund av Migtrationsverkets oförmåga (ovilja?)  att förstå hur barns rättigheter måste tillvaratas.
 
Ytterst är det lagstiftarna som är ansvariga för att FN konventionen följs. Skriv på här så hjälper du till att sätta tryck på regeringen:  UNICEFs namninsamling.
 
***
 
Haddile kan inte anses vara asylsökande. Hennes dubbla medborgarskap gör henne till EU-medborgare med laglig rätt att vistas i Sverige. I den akuta situationen när hon tre veckor gammal övergivits av den biologiska mamman, och undernärd och med hjärnblödningar några månader senare togs in på Skånes universitetssjukhus i Lund, blev hon akut omhändertagen av en svensk myndighet. Socialtjänsten i Lund, helt i enlighet med svensk lag, övertog vårdnaden från föräldrarna genom ett ordförandebeslut om LVU som sedan fastställdes av förvaltningsdomstolen. En av hennes föräldrar, enligt honom själv, motsatte sig senare inte  att flickan skulle vistas i det familjehem som hon sedan dess växt upp i, och LVU (tvångslagstiftning) ändrades till SOL (frivillig placering). Först när migrationsverket begärde DNA för att kunna utvisa flickan med pappan, uppdagades att han inte var biologisk pappa. Migrationsverket släppte inte informationen att hon var fransk medborgare förrän våren 2012.

Migrationsverket och barnkonventionen

Många röster höjs för att Sverige ska i införliva Barnkonvensionen i svensk lag. Det är närmast ett anständighetskrav. Sverige berömmer sig av att ha skrivit på konvensionen - i verkligheten gäller den inte som svensk lag. Svenska domstolar ska vid tveksamhet tolka i enlighet med konvetionen. Hur ofta gör man det?  Vilken utbildning i barnkonventionen får de politiskt tillsatta nämndemännen ?  Eller rådmännen??

Vad står det då i barnkonventionens 54 artiklar?  Migrationsverket gör en snäv tolkning ryckt ur sitt sammanhang som innebär att barn ska återförena med sina biologiska föräldrar.

Det finns artiklar som Migrationsverket skulle kunna ta i beaktande i det här fallet, men som  inte nämns överhuvudtaget: (Obs fet stil ansvarar jag för)

Artikel 3: Barnets bästa
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.


2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn.
 
*
Artikel 9: Åtskiljande från föräldrar 1. Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja utom i de fall då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig överprövning, i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa. Ett sådant beslut kan vara nödvändigt i ett särskilt fall, t ex vid övergrepp mot eller vanvård av barnet från föräldrarnas sida eller då föräldrarna lever åtskilda och ett beslut måste fattas angående barnets vistelseort.

*

Mot  Migrationsverkets tekniska tolkning skulle jag också vilja rekommendera alla att läsa vad en barnläkare, Roland Sennerstam, skriver på Newsmill:  Därför är det riskfyllt att skicka Haddile till Frankrike. Bättre kan det inte sägas!

Läs också Staffan Danielsson : Barnets bästa i centrum?

Slutligen har Migrationsverket som utvisningsgrund att Frankrike bäst kan se till att Haddile återförenas med med den biologiska mamman.  Att utgå från att fransk socialtjänst skulle göra samma bedömning som Migrationsverket angående den biologiska mammans lämplighet som förälder är väl ändå att gå utöver verkets befogenheter? 

Jerry Springer show i svensk tappning

Socialnämndens orförande övervägde allvarligt att delta i programmet "Debatt",  påhejad av oss andra i socialnämndens utskott, men han avstod efter moget övevägande. Med facit i hand kan man bara  sända en tacksamhetens tanke åt att han var insiktsfull nog att inte ställa upp på vad som blev ett jippo där man utan skrupler exploaterar de utsatta samtidigt som varje form av kritisk analys saknas.  Programledaren Belinda Olsson har gett Sverige en show som inte står Jerry Springer efter. Att programmet anmälts av ett 30-tal personer är bra men reparerar inte skadan.

Socialnämnden i Lund ser fram emot Socialstyrelsens bedömning av  handläggningen av detta ärende. Det är den vägen man handskas med sköra människoöden, inte i sensationprogram och dålig journalistik
 
Många tidningsrubriker rör frågan om var Haddiles mamma finns. Hade man kunnat fråga Haddile hade svaret blivit : i Broby. De erfarenheter hon har av sina första 4 månader kan man bara hoppas inte ska ge henne men för livet. Nu väntar en rättsprocess. Låt oss hoppas att alla inblandade hela tiden har Haddiles bästa för ögonen. Den rätten har hon enligt FNs Barnkonvention.

25 september 2012

Lunds Socialnämnd svarar Migrationsverket om Haddile

 
Igår sammanträdde socialnämndens arbetsutskott i Lund. Vi informerades ingående om Haddile, som vi återkommande följt sedan hon som liten baby omhändertogs med svåra skador. Förvaltningen har agerat både professionelt och framför allt: med barnet i centrum.
 
 På Lunds hemsida bemötes de direkta osanningar migrationsverket lagt upp på sin internetsite. Migrationsverket försöker på ett klandervärt sätt flytta fokus från sitt eget hårt kristiserade beteende.
 

Socialförvaltningen bemöter Migrationsverkets utspel - Lunds kommun

 
 

     Vad kräver Kristdemokraterna?

 Vi vill vi vidga möjligheten för att ta hänsyn till den sammanvägda situationen när det gäller barn som ansöker om uppehållstillstånd. Därför ska det för barn räcka med å kallade särskilda skäl, istället för synnerliga skäl. Det skulle innebära att fler barn fick stanna i Sverige. Barnens situation här och nu måste vägas in i bedömningen
 För att stärka barnets rättigheter vill vi också göra barnkonventionen till lag. 
 Ensamkommande flyktingbarn ska undantas från Dublinförordningen när risken finns att deras rättigheter, vid ett återsändande, kommer att kränkas.


 
 Vi vill utvidga bestämmelsen om synnerliga skäl så att fler kan få uppehållstillstånd. Det finns en möjlighet att bevilja uppehållstillstånd när kriterierna inte uppfylls men alla omständigheter samlat leder till att det vore inhumant att ge avslag. Det uppstår ändå situationer när någon trots det faller utanför. Vi Kristdemokrater vill flytta gränsen så att fler kan få uppehållstillstånd.

 
 Vi vill återiföra bestämmelsen om sista-länken. Ett sådant exempel för något år sedan var den gamla kvinnan Ganna som ville leva sin sista tid med sin familj här i Sverige. Den möjligheten ger inte lagen idag. Att hon så småningom fick stanna berodde på att hon var så sjuk och andra personliga omständigheter som gjorde att hon kvalificerade för nålsögat med undantag. Men situationen är långt ifrån unik eller oförutsägbar. Tvärt om har vi pekat på just det problemet ändå sedan lagstiftningen ändrades av den förra Socialdemokratiska regeringen. 18 september 2012

Massor med reformer i budgeten!


 
Presenterade satsningar i budgeten 

Kristdemokraternas högst prioriterade frågor i budget 2013

 

Höjd grundnivå i föräldraförsäkringen


Föräldrapenningens grundnivå höjs från 180 kronor till 225 kronor per dag. Detta stärker ekonomin för föräldrar som inte uppfyller kraven för att få föräldrapenning på sjukpenningnivå. Särskilt vanligt är detta bland unga föräldrar. Vid ett uttag av 30 dagar per månad innebär det en höjning av föräldrapenningen från 5 400 kronor till 6 750 kronor per månad före skatt.

Kostnad: 300 miljoner/år

Sänkt skatt för pensionärerna


Skatten sänks för pensionärerna med mellan 500 och 700 kronor per år. Denna skattesänkning är den fjärde skattesänkningen sedan 2008. Ytterligare en skattesänkning planeras till 2014 om inget oförutsett händer med det ekonomiska läget. Sammanlagt har skatten för pensionärer i genomsnitt sänkts med 600 kr i månaden sedan 2008.

Kostnad: 1,15 miljarder


Järnvägssatsningar


Satsningen innehåller tre delar. 1. Ostlänken mellan Järna och Linköping ska byggas och möjliggör snabbtåg mellan Stockholm och Linköping. 2. Utbyggnad av dubbelspår på delar av sträckan Göteborg-Borås. 3. Investeringar i drift och underhåll. Den tillfälliga satsningen under 2012-2013 permanentas.

Kostnad: Totalt 55 miljarder under perioden 2013-2025, varav 20 miljarder är drift och underhåll.


Övriga satsningar

Reform av föräldraförsäkringen


Ett förslag om att reformera föräldraförsäkringen skickas ut på remiss. Regeringen vill höja gränsen för när föräldrapenning kan tas ut till barnet fyller tolv år, att jämföra med dagens åtta år. Detta för att kunna tillgodose föräldrars önskemål om ledighet från arbetet när barnet är äldre, exempelvis vid lov och planeringsdagar i skolan. Samtidigt föreslås att högst 20 procent av föräldrapenningdagarna ska kunna sparas efter barnets fyraårsdag. Denna regel kommer inte innebära någon märkbar förändring för de allra flesta föräldrar då 80 procent av föräldradagarna redan idag tas ut före fyra års ålder. Nyanlända kvinnor kommer däremot att få förkortad etableringstid på arbetsmarknaden.

Höjning av bostadstillägget för pensionärer


En riktad satsning på ensamstående pensionärer med låga inkomster. Bostadstillägget för ensamstående pensionärer förstärks med 170 kr. Tillsammans med förra årets höjning av bostadstillägget innebär det att ogifta pensionärer får sammanlagt 340 kr mer i månaden. Cirka 232 000 ensamstående pensionärer berörs av reformen.

Kostnad: 400 miljoner

Investeraravdrag


Med investeraravdraget får fysiska personer som investerar i företag dra av halva investeringen i sin deklaration. Investeraravdraget ger således starka incitament för investeringar i tillväxtföretag.

Förslaget genomförs för att öka tillgången på kapital i främst nystartade och växande företag. Detta är en fråga som Kristdemokraterna under många års tid har arbetet för.

Kostnad: Införs först 2014 och beräknas då kosta cirka 800 miljoner/år.

Ungdomspaketet – fler vägar till jobb

 
För att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv görs satsningar på lärlingsutbildningar och den gymnasiala yrkesutbildningen. För att möta den svaga konjunkturen föreslås en tillfällig ökning av antalet utbildningsplatser inom bland annat yrkesvux och lärlingsvux samt arbetsmarknadspolitiska åtgärder, bland annat en förstärkning av nystartsjobben, ökat förmedlarstöd och studiemotiverande insatser.

Kostnad: 2,2 miljarder 2013 Totalt 8,1 miljarder under perioden 2013-2016.

Förstärkning av hyresrätten och enklare byggregler för studentbostäder

Sänkt fastighetsavgift för flerfamiljshus och förlängt undantag från fastighetsavgiften för nyproducerade bostäder. 5 års undantag blir nu 15. Reglerna för att bygga studentbostäder ska förenklas. Andrahandsuthyrning underlättas bland annat genom att schablonavdraget för inkomst av uthyrning höjs.

Kostnad: 580 miljoner 2013. På längre sikt blir den årliga skattesänkningen 1,5 miljarder.


Kortare handläggningstider får fart på byggandet


För att öka byggtakten får länsstyrelserna 30 miljoner extra för att förkorta handläggningstiderna, bland annat när det gäller överklagande beslut enligt plan- och bygglagen.

Kostnad: 30 miljoner


Den andliga vården inom sjukvården


Den andliga vården inom sjukvården, i folkmun kallad sjukhus- kyrkan, får tre miljoner mer i statsbidrag nästa år. Det är en ökning med 50 procent. Bidraget kan användas för att anställa fler sjukhuspastorer, präster, diakoner, ordenssystrar, imamer med flera i den ekumeniska verksamheten inom sjukvården.

Kostnad: 3 miljoner

Höjning av trossamfundens lokalbidrag

 
Regeringen föreslår att statens stöd till att köpa, bygga eller renovera religiösa lokaler höjs med 10 miljoner kronor. Bidraget fördelas via Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Församlingar kan enligt söka bidrag för att anskaffa lokaler genom nybyggnad eller köp, bygga om eller rusta upp befintliga lokaler och anpassa lokaler för handikappade. Lokalbidrag för att skaffa, bygga om eller rusta upp en eller flera lokaler för en församling lämnas med högst 30 procent av de kostnader som kan anses skäliga för åtgärderna, dock högst en miljon kronor.

Kostnad: 10 miljoner


Sänkt bolagsskatt


Regeringen sänker bolagsskatten från dagens 26,3 procent till 22 procent. En sänkning av bolagsskatten har av flera bedömare pekats ut som en mycket viktig åtgärd för att skapa nya jobb och säkra en fortsatt tillväxt. Nu får Sverige en bolagsskatt som ligger under genomsnittet i både OECD och EU.

Kostnad: 16 miljarder, varav 8,8 finansieras av begränsade ränteavdrag

Ökad rättssäkerhet på skatteområdet


Skatteverket får i uppdrag att se över vilka åtgärder verket kan vidta för att förbättra servicen, informationen och kommunikationen till företag samt även förbättra processföringen för ökad enhetlighet.

Kostnad: 35 miljoner

Insatser för unga med aktivitetsersättning


För att minska förtidspensioneringen av yngre personer så föreslår regeringen att dagens möjlighet till vilande aktivitetsersättning förlängs så att unga förtidspensionärer ska kunna arbeta och studera utan oro för att förlora sin ersättning. Dessutom utökas det särskilda introduktions- och uppföljningsstödet som arbetsförmedlingen erbjuder. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skolverket får i uppdrag att fortbilda yrkesvägledarna om ungdomar med funktionsnedsättning och det stöd som olika myndigheter kan bidra med.

Kostnad: Totalt 568 miljoner år 2013-2016.

Bredbandsutbyggnad


Regeringen satsar ytterligare pengar på bredbandsutbyggnad på landsbygden. Detta är ett tillägg till satsningen på 495 miljoner kr som beslutades i den förra budgeten. Regeringens bredbandspolitik är att bredband så långt som möjligt ska byggas av marknaden, men i vissa lands- och glesbygder saknas det incitament för marknaden att investera i bredbandsinfrastruktur.

Kostnad: Totalt 600 miljoner kr under perioden 2013-2014.


Gruvnäringen


För att stärka gruvindustrin i norra Sverige kommer regeringen att investera i en upprustning av Malmbanan samt vägen mellan Pajala och Svappavaara. Därmed ska gruvnäring fortsatt kunna generera jobb och vara en tillväxtmotor i området. Cirka 200 miljoner satsas också på gruv-, mineral- och stålforskning.

Kostnad: Totalt 3,5 miljarder under perioden 2013-2017.


Satsning på svensk elitforskning


Ett nytt elitprogram för de allra bästa unga forskarna skapas. Dessutom tillförs resurser för rekrytering av utländska elitforskare.

Kostnad: 3 miljarder under en tioårsperiod.

Super-JAS

 
Sverige har slutit ett avtal med Schweiz om att köpa in nästa generations Jas gripen-plan. För Sveriges del handlar det om mellan 40 och 60 plan. Systemet beräknas vara operativt från och med år 2023.

Kostnad: 300 miljoner/år 2013-2014 i ökat försvarsanslag. Därefter 200 miljoner/år.

Stimulansmedel till utanförskapsområden


Ett prestationsbaserat bidrag till nio kommuner för att utveckla arbetet med att minska utanförskapet i ett antal stadsdelar. Bidraget betalas ut baserat på förbättrade resultat inom utbildning, sysselsättning och försörjningsstöd.

Kostnad: 100 miljoner/år.

Utbildning av vårdchefer


En treårig satsning för att höja statusen och kompetensen för vårdchefer. Satsningen avser främst chefer med verksamhets-, budget- och personalansvar. Detta skapar förutsättningar för en chefsutbildning inom äldreomsorgen. Huvudansvaret för finansieringen kommer att ligga på kommunerna eftersom äldreomsorgens chefer är kommunalt och inte statligt anställda.

Kostnad: Sammanlagt 100 miljoner (för staten) under perioden 2013-2015.
 

Nattis - stimulansmedel

Regeringen föreslår därför ett riktat bidrag för stimulera kommuner att i ökad omfattning erbjuda omsorg på kvällar, nätter och helger. Pengarna betalas ut till de kommuner som erbjuder omsorg på kvällar, nätter och helger. De som gynnas av förslaget är de föräldrar som idag inte får den omsorg som de behöver när de jobbar kväll, natt eller helg.

Kostnad: 2013: 15,5 miljoner, 2014-2016: 31 miljoner/år

Forskning med fokus på Life science


Regeringen satsar 4 miljarder kronor på forskning och innovation för att långsiktigt stärka Sveriges ställning som en framstående forskningsnation. Bland annat kommer en särskild satsning på life science-området att genomföras. Målet är att Sverige fortsatt ska kunna vara en konkurrenskraftig kunskapsnation där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till hög tillväxt, stark innovationskraft och högkvalificerade jobb.

Kostnad: 2013: 4 miljarder. Total 11,5 miljarder år 2013-2016

Extra stöd för invandrarelever


Regeringen gör en satsning för att förbättra språkkunskaperna och språkutbildningen bland nyanlända invandrare. Det handlar dels om utökad språkundervisning i grundskolan och dels om förbättringar i SFI-undervisningen. Dessutom införs en samlad bedömningsverksamhet (validering) av utländska betyg.

Kostnad: ca 100 miljoner/år i 2013-2016

Extra pengar till gymnasieskolan


Med en nyss genomförd gymnasiereform upprätthåller huvudmännen (kommunerna) två olika gymnasiesystem under ett par års tid. Tillsammans med minskade elevkullar och en försvagad kultur så gör det att regeringen skjuter till extra pengar till kommunerna under de närmaste två åren.

Kostnad: Sammanlagt 895 miljoner 2013-2014.

Förstärkning av brottsförebyggande rådet


Brottsförebyggande rådet får en 50-procentig anslagshöjning för att förstärka den kunskapsbaserade verksamheten inom rättsväsendet. Satsningen ska bidra till en ökad effektivitet i rättsväsendetoch se till att Brå kan tillgodose regeringens och rättsväsendets behov av beslutsunderlag.

Kostnad: 2013: 12 miljoner, 2014: 18 miljoner, 2015 och framåt: 25 miljoner/år

Mer resurser till Kriminalvården

 
Regeringen föreslår att ytterligare resurser tillförs Kriminalvården för satsningar på återfallsförebyggande åtgärder för såväl unga dömda som gruppen våldsamma män. Åtgärderna ska bl.a. inriktas på att förbättra unga dömdas förutsättningar på arbetsmarknaden och förstärkta insatser avseende bl.a. riskbedömningar och behandlings­insatser som riktas mot olika grupper av våldsbrottsdömda.

Kostnad: ca 35 miljoner/år under 2013-2016.
 

8 juli 2012

Kristdemokratisk biståndspolitik- återinför en minister för Mänskliga Rättigheter!

Désirée Pethrus (KD) biståndspolitisk talesperson, Alf Svensson (KD) Europaparlamentariker, Johan Åkerblom seniorrådgivare på Sida och ansvarig för programmet Business for Development (B4D) samt Peter Toftgård chef för Erikshjälpens internationella avdelning.

Mer kristdemokratisk politik kan du se på   Kristdemokraterna på Youtube

22 juni 2012

Stöd Sahbi Hemissi!

Sahbi Hemissi är en person som väcker stor respekt för sitt arbete med ungdomarna i Hermodsdal.

Vid det senaste EUvalet besökte Kristdemokraterna i Malmö och Skåne honom i Hermodsdal efter att några av våra medlemmar som bodde i närheten hade berättat om den stora insats han gjorde för ungdomarna.

Sahbi berättade för oss om ungdomarna han fanns till för. Rotlösa ungdomar som fick ett andra hem i hans gym, som fick gemenskap, som fick någon att prata med, någon som brydde sig och var engagerad långt utöver det som man kan förvänta av någon som driver en vanlig träningslokal: samtal, läxhjälp, fika och mycket, mycket mer.

Vi blev enormt imponerade. Inte över musklerna, utan över Sahbis person, och vi övertalade honom att stå med på vår valsedel när det senare var dags för kommunalval, för vi tyckte att han hade just den människosyn som vi ville föra fram. Sahbi hamnade högt valet, trots att han tidigare inte varit känd i partiet, men tyvärr nådde Kristdemokraterna inte ända fram till mandat i Malmö.

Det är mycket i Malmös politik man förvånas över. Här har vi en människa som har ett djupt engagemang för ungdomar som ofta lever i utanförskap. Han ger dem en fast punkt och livsinnehåll. Han lär dem också  disciplin och uthållighet - muskler kräver regelbunden träning. Han ger också invandrarungdomarna stolthet när de märker att de klarar av något.. Är det inte precis detta Malmö behöver?  Hur kan man i så fall överhuvudtaget diskutera att dra in bidraget till lokalerna?

Malmös ledande politiker uttrycker ofta hjälplöshet och har velat ha hjälp från riksnivån vid de senaste våldsbrotten. Varför inte då ta till vara människor som Sahbi Hemissi, som bor i Malmö, som bryr sig om ungdomarna, och som har deras odelade förtroende. Det finns socialfonder i EU, det finns många anndra möjligheter till att hitta finansiärer för den verksamhet som Sahbi bedriver. Att Malmö kommun inte skulle kunna få fram hyran till dessa lokaler hörs som ett skämt och visar med all tydlighet att det är dags att låta Malmö få en representation i Kommunfullmäktige som står i relation till den befolkning man har.

STÖD SAHBI HEMISSI!

SYDNYTT
Adina Trunk möter Sahbi Hemissi
Sahbis hus
Skånska Dagbladet